ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4.6 trang 10 SBT Hóa học 10

Bài tập 4.6 trang 10 SBT Hóa học 10

Hãy cho biết quan hệ giữa số đơn vị điện tích hạt nhân z với số proton, với số electron, với số thứ tự (của nguyên tố tương ứng trong bảng tuần hoàn).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.6

 
 

Số đơn vị điện tích hạt nhân Z = số proton = số electron = số thứ tự

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.6 trang 10 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1