YOMEDIA
UREKA

Bài tập 4.7 trang 10 SBT Hóa học 10

Bài tập 4.7 trang 10 SBT Hóa học 10

Các lớp electron được đặc trưng bằng các số nguyên (gọi là số lượng tử chính) n = 1, 2, 3, 4,… và được đặt tên bằng các chữ cái.

a) Hãy ghi tên lớp electron ứng với các lớp n = 1, n = 2, n = 3, n = 4.

b) Hãy sắp xếp các lớp đó theo thứ tự từ trong ra ngoài.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.7

a)

n = 1 → lớp K

n = 2 → lớp L

n = 3 → lớp M

n = 4 → lớp N

b) Thứ tự K, L, M, N

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.7 trang 10 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON