ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4.15 trang 11 SBT Hóa học 10

Bài tập 4.15 trang 11 SBT Hóa học 10

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Một nguyên tử của nguyên tố Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Xác định X, Y.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.15

 
 

X: Các phân lớp p của X có 7 e → có 2 phân lớp p → 2p6 và 3p1

→ Cấu hình e của X : 1s22s22p63s23p→ Z = 13 (Al)

Số hạt mang điện của X là 2ZX = 26

→ Số hạt mang điện của Y : 26 + 8 = 34 → ZY = 17 (Cl)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.15 trang 11 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1