YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.15 trang 11 SBT Hóa học 10

Bài tập 4.15 trang 11 SBT Hóa học 10

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Một nguyên tử của nguyên tố Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Xác định X, Y.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.15

X: Các phân lớp p của X có 7 e → có 2 phân lớp p → 2p6 và 3p1

→ Cấu hình e của X : 1s22s22p63s23p→ Z = 13 (Al)

Số hạt mang điện của X là 2ZX = 26

→ Số hạt mang điện của Y : 26 + 8 = 34 → ZY = 17 (Cl)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.15 trang 11 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Hiền

  giúp em với

  Biết rằng nguyên tố agon có ba đồng vị khác nhau, ứng với số khối 36, 38 và A. Phần trăm số nguyên tử của các động vị tương ứng lần lượt bằng: 0,34%; 0,06% và 99,6%. Tính số khối của đồng vị A của nguyên tố agon, biết nguyên tử khối trung bình của agon bằng 39,98.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thùy trang

  Chương đầu hóa 10 đã khó rồi. Lí thuyết chay, nuốt không nổi. Mn ơi, cứu em broken heart

  Nguyên tố X không phải là khí hiếm, nguyên tử có phân lớp electron ngoài cùng là 3p. Nguyên tử nguyên tố Y có phân lớp e ngoài cùng là 3s. Tổng số e ở hai phân lớp ngoài cùng của X và Y là 7. Điện tích hạt nhân của X và Y lần lượt là

  A. X (18+);Y(10+).

  B. X (13+);Y(15+).

  C. X (12+);Y(16+).

  D. X (17+);Y(12+).

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON