ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4.12 trang 11 SBT Hóa học 10

Bài tập 4.12 trang 11 SBT Hóa học 10

Hãy viết các kí hiệu của các phân lớp thuộc lớp M theo thứ tự tăng dần của các mức năng lượng tương ứng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.12

 
 

Lớp M (n = 3) có 3 phân lớp, năng lượng tăng dần từ 3s đến 3d : 3s, 3p, 3d.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.12 trang 11 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • Nguyễn Tiểu Ly

    Hộ mk nhà mina...

    Tổng số hạt trong 2 nguyên tử X và Y là 96. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 32. Số hạt mang điện của nguyên tử X là 16. Xác định nguyên tử X và Y

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1