RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 167 SGK Hóa học 10

Giải bài 4 tr 167 sách GK Hóa lớp 10

Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn?

a)Fe + CuSO4 (2M) và Fe + CuSO4 (4M)

b)Zn + CuSO4 (2M, 25oC) và Zn + CuSO4 (2M, 50oC)

c)Zn (hạt) + CuSO4 (2M) và Zn (bột) + CuSO4 (2M)

d)2H2 + O2 → 2H2O (to thường) và 2H2 + O2 → 2H2O (tothường),xúc tác Pt

(Nếu không ghi chú gì thêm là so sánh trong cùng điều kiện)

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Những phản ứng có tốc độ lớn hơn:

a) Fe + CuSO4 (4M) vì nồng độ CuSO4 tăng lên.

b) Zn + CuSO4 (2M, 500C) vì nhiệt độ phản ứng tăng lên.

c) Zn (bột) + CuSO4 (2M) vì diện tích tiếp xúc của Zn bột cao hơn Zn hạt.

d) 2H2 + O2 → 2H2O (to thường, xúc tác Pt) vì có thêm chất xúc tác.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 167 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)