YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 167 SGK Hóa học 10

Giải bài 7 tr 167 sách GK Hóa lớp 10

Trong số các cân bằng sau, cân bằng nào sẽ chuyển dịch và dịch chuyển theo chiều nào khi giảm dung tích của bình phản ứng xuống ở nhiệt độ: 

a) CH4(k) + H2O(k) ⇄ CO(k) + 3H2(k)

b) CO2(k) + H2(k) ⇄ CO(k) + H2O(k)

c) 2SO2(k) + O2(k) ⇄ 2SO3(k). 

d) 2HI  H2(k) + I2(k) 

e) N2O4(k)  2NO2(k). 

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 7

Giảm dung tích của bình phản ứng xuống ở nhiệt độ không đổi, tức là tăng áp suất của bình nên: 

a) CH4(k) + H2O(k) ⇄ CO(k) + 3H2(k).

Theo chiều thuận là 2 mol khí → 4 mol khí nên cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm áp suất là theo chiều nghịch.

b)  CO2(k) + H2(k) ⇄ CO(k) + H2O(k)

Theo chiều thuận là 2 mol khí → 2 mol khí nên dù tăng hay giảm áp suất cũng không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng.

c) 2SO2(k) + O2(k) ⇄ 2SO3(k)

Theo chiều thuận là 3 mol khí → 2 mol khí nên cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là chiều làm tăng áp suất.

d) 2HI  H2(k) + I2(k)

Theo chiều thuận là 2 mol khí → 2 mol khí nên dù tăng hay giảm áp suất cũng không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng.

e) N2O4(k)  2NO2(k)

Theo chiều thuận là 1 mol khí → 2 mol khí nên cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch làm chiều làm tăng áp suất.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 167 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON