YOMEDIA
NONE

Hoá học 10 Bài 39: Luyện tập Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học


Nội dung bài củng cố kiến thức về Tốc độ phản ứngcân bằng hóa học; Rèn luyện việc vận dụng nguyên lí Lơ-sa-tơ-li-ê cho các cân bằng hóa học.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Định nghĩa

  • Tốc độ phản ứng là độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm phản ứng trong một đơn vị thời gian
  • Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch

1.2. Các yếu tố Ảnh hưởng đến Tốc độ phản ứng và Cân bằng hóa học

a) Tốc độ phản ứng

các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học

b) Cân bằng hóa học

các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học

1.3. Nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ- sa-tơ-li-ê

Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu một tác động từ bên ngoài như sự biến đổi nồng độ, nhiệt độ, áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó.

2. Luyện tập Bài 39 Hóa học 10

Sau bài học cần nắm:

  • Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
  • Rèn luyện việc vận dụng nguyên lí Lơ-sa-tơ-li-ê cho các cân bằng hóa học.

2.1. Trắc nghiệm

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 39 có phương pháp và lời giải chi tiết giúp các em luyện tập và hiểu bài.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể hệ thống lại nội dung bài học thông qua phần hướng dẫn Giải bài tập Hóa học 10 Bài 39.

Bài tập 1 trang 166 SGK Hóa học 10

Bài tập 2 trang 166 SGK Hóa học 10

Bài tập 3 trang 167 SGK Hóa học 10

Bài tập 4 trang 167 SGK Hóa học 10

Bài tập 5 trang 167 SGK Hóa học 10

Bài tập 6 trang 167 SGK Hóa học 10

Bài tập 7 trang 167 SGK Hóa học 10

Bài tập 39.1 trang 85 SBT Hóa học 10

Bài tập 39.2 trang 86 SBT Hóa học 10

Bài tập 39.3 trang 86 SBT Hóa học 10

Bài tập 39.4 trang 86 SBT Hóa học 10

Bài tập 39.5 trang 86 SBT Hóa học 10

Bài tập 39.6 trang 86 SBT Hóa học 10

Bài tập 39.7 trang 87 SBT Hóa học 10

Bài tập 39.8 trang 87 SBT Hóa học 10

Bài tập 39.9 trang 87 SBT Hóa học 10

Bài tập 39.10 trang 87 SBT Hóa học 10

Bài tập 39.11 trang 88 SBT Hóa học 10

Bài tập 39.12 trang 88 SBT Hóa học 10

Bài tập 39.13 trang 88 SBT Hóa học 10

Bài tập 39.14 trang 88 SBT Hóa học 10

Bài tập 39.15 trang 88 SBT Hóa học 10

Bài tập 39.16 trang 88 SBT Hóa học 10

Bài tập 39.17 trang 88 SBT Hóa học 10

Bài tập 1 trang 216 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 216 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 216 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 216 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 216 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 6 trang 217 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 7 trang 217 SGK Hóa học 10 nâng cao

3. Hỏi đáp về Bài 39 chương 7 Hóa học 10

Trong quá trình học tập nếu có bất kì thắc mắc gì, các em hãy để lại lời nhắn ở mục Hỏi đáp để cùng cộng đồng Hóa HOC247 thảo luận và trả lời nhé.

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON