YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 166 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 166 sách GK Hóa lớp 10

Cho biết cân bằng sau được thực hiện trong bình kín:

PCl5 (k) \(\rightleftharpoons\) PCl3 (k) + Cl2 (k), ∆H > 0

Yếu tố nào sau đây tạo nên sự tăng lượng PCl3 trong cân bằng?

A. Lấy bớt PCl5 ra.

B. Thêm Cl2 vào.

C. Giảm nhiệt độ.

D. Tăng nhiệt độ.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

A. Lấy bớt PCl5 ra làm nồng độ PCl5 giảm → Phản ứng chuyển dịch theo chiều làm tăng PCl5 tức là chiều nghịch (chiều làm giảm PCl3)

B. Thêm Cl2 vào làm tăng nồng độ Cl2 → Phản ứng chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ Cl2 tức là chiều nghịch (chiều làm giảm PCl3)

C. Giảm nhiệt độ: Phản ứng theo chiều thuận là chiều thu nhiệt (∆H > 0; giảm nhiệt độ) nên nếu ta giảm nhiệt độ → Phản ứng chuyển dịch theo chiều nghịch, là chiều tỏa nhiệt (tăng nhiệt độ)(chiều làm giảm PCl3)

D. Tăng nhiệt độ: Phản ứng theo chiều thuận là chiều thu nhiệt (∆H > 0; giảm nhiệt độ) nên nếu ta tăng nhiệt độ → Phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận, là chiều thu nhiệt (giảm nhiệt độ)(chiều làm tăng PCl3)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 166 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF