YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 167 SGK Hóa học 10

Giải bài 5 tr 167 sách GK Hóa lớp 10

Cho biết phản ứng thuận nghịch sau:

2NaHCO3(r ) \(\rightleftharpoons\) Na2CO3 (r) + CO2 (k) + H2(k), ∆H > 0

Có thể dùng những biện pháp gì để chuyển hóa nhanh và hoàn toàn NaHCO3 thành Na2CO3

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

  • Nhiệt độ: Theo chiều thuận của phản ứng ∆H > 0 là chiều thu nhiệt (làm giảm nhiệt độ). Nên nếu muốn chuyển hóa nhanh và hoàn toàn NaHCO3 thành Na2CO3 tức là phản ứng theo chiều thuận thì cần cung cấp nhiệt độ cho phản ứng.
  • Nồng độ: Theo chiều thuận là chiều làm tăng nồng độ CO2 và H2O nên nếu muốn phản ứng theo chiều thuận thì phải giảm nồng độ CO2 và H2O.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 167 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON