YOMEDIA

Bài tập 3 trang 167 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 167 sách GK Hóa lớp 10

Có thể dùng những biện pháp gì để tăng tốc độ của các phản ứng xảy ra chậm ở điều kiện thường?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Những biện pháp để tăng tốc độ của các phản ứng xảy ra chậm ở điều kiện thường:

a) Tăng nồng độ chất phản ứng.

b) Tăng nhiệt độ của phản ứng.

c) Kích thước hạt giảm (với phản ứng có chất rắn tham gia), tốc độ phản ứng tăng.

d) Cho thêm chất xúc tác với phản ứng cần chất xúc tác. Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 167 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Đặng Ngọc Trâm

  BT1. Tính nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của etan biết:
  Cgr + O2 = CO2 \(\Delta H\)0298 = - 393,5 KJ
  H2 + 1/2O2 = H2O(l) \(\Delta H\)0298 = - 285,8 KJ
  2C2H6 + 7O2 = 4 CO2 + H2O(l) \(\Delta H\)0298 = - 3119,6 KJ
  BT2. Nhiệt sinh của H2O(l) và của CO2 lần lượt là -285,8 và -393,5 kJ/mol ở 250C, 1 atm. Cũng ở điều kiện này nhiệt đốt cháy của CH4 bằng -890,3 kJ/mol. Tính nhiệt tạo thành của CH4 từ các nguyên tố ở điều kiện đẳng áp và đẳng tích.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>