Bài tập 3 trang 132 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 132 sách GK Hóa lớp 10

Có thể dự đoán sự thay đổi như thế nào về khối lượng riêng, về nhiệt độ nóng chảy khi giữ lưu huỳnh đơn tà () dài ngày ở nhiệt độ phòng?

Gợi ý trả lời bài 3

Ở nhiệt độ phòng, có sự chuyển hóa từ (), vì vậy khi giữ () vài ngày ở nhiệt độ phòng thì:

 • Khối lượng riêng của lưu huỳnh tăng dần.
 • Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 132 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Duy Quang

  1đốt cháy 16,25g Zn với lưu huỳnh thì thu được hỗn hợp chất rắn Y có chứa 9,7 g muối và kẽm dư.
  a. tính khối lượng kẽm đã phản ứng
  b. hòa tan Y vào dd Hcl thì thu dc bao nhiêu lít khi DkTc
  2. dốt chấy 4.8 g lưu huỳnh thi được 6,4g khí A
  có bao nhiêu % lưu huỳnh tham gia phản ứng
  Dẫn toàn bộ khí A vào H2O thì thu dc dd B.Tính khối lượng KOH cần dùng để phản ứng hoàn toàn với B
  câu 3 nung nóng hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh. Đem hỗn hợp hòa sau phản ứng với dd HCl dư thấy có 4,48 lít khí thoát ra. cho tất cả lượng khí này sục vào dd Pb(NO3)2 dư thì còn lại 1,12 lít khí. Các khí đo ở dktc và phản ứng xảy ra hoàn toàn.Tính % sắt và lưu huỳnh trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  CÁC BẠN GIÚP MÌNH NHA!! MÌNH CẦN GẤP LẮM!!

  Lưu huỳnh có thể tu được từ các phản ứng sau:

  CaS + H\(_2\)O + CO\(_2\) \(\rightarrow\) H\(_2\)S +CaCO\(_3\)

  2H\(_2\)S + O\(_2\) \(\rightarrow\) 2H\(_2\)O +2S

  Tính lượng S thu được từ 1 tấn quặng chưa 86,4% CaS và thể tích của kk (chứa 221% oxi theo thể tích, đo ở đktc) cần thiết để oxi hóa H\(_2\)S.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Câu 1: Nung hỗn hợp gồm 9,6g S và 8,1g Al trong bình kín đến pư hoàn toàn. Khối lượng các chất sau pư là: Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 6,9g một mẫu lưu huỳnh ko tin khiết ( chứa tạp chất k cháy ) trong Ỗi thu được 4,48l khí So2(dktc). Phần trăm khối lượng lưu huỳnh trong mẫu là: A.90,75%. B.97,25%. C.95,72%. D.92,75%. Giúp vs help me!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Cho các dung dịch sau : KCl, Ca(OH)2, FeCl2, Pb(NO3)2,AgNO3, Hg(NO3)2 ,CuSO4. Cho dd (NH4)2S vào các đ trên sẽ có bao nhiêu đd kết tủa màu đen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  ?đun nóng m gam hỗn hợp Fe và S một t gian thu được hỗn hợp X. Hòa tan hỗn hợp X trong dung dịch Hcl dư thu được 2,24 lít (đktc) khí Y và 1,6 gam chất rắn ko tan. Cho Y qua dung dịch CuCl2 dư thu được 4,8 gam kết tủa. Vậy m là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  trộn 13 g một kim loại M hóa trị 2( trước H) td với lưu huỳnh rồi đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn được chất rắn A. Cho A td với 200 m ddH2so4 1,5 Mt thu dc hh khí B nặng 5,2g có tỉ khối với oxi là 0,8125 . tìm M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Nung nóng m gam hỗn hợp bột X gồm nhôm và lưu huỳnh trong một bình kín không có oxi đến khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y. Hòa tan Y trong dd HCl dư thu được 10,08 lít hỗn hợp khí Z (đktc). Dẫn toàn bộ khí Z qua dd Pb(NO3)2 dư thu được 35,85 gam kết tủa. Tính giá trị của m và tính khối lượng mỗi chất có trong hh Y.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  cho xin cách điều chế lưu huỳnh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Bài tập Hóa họccân bằng hộ mấy phương trình này nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Cho 2,8(g) Fe t/dụng với 2,4(g) S p/ứng xong thu đc hỗn hợp X

  a)X gồm chất j?

  b)k/lượng chất trong X?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời