AMBIENT

Bài tập 30.7 trang 67 SBT Hóa học 10

Bài tập 30.7 trang 67 SBT Hóa học 10

Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoàn thành chuỗi phản ứng sau :

Giải sách bài tập Hóa học 10 | Giải sbt Hóa học 10

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30.7

(1) S + H2 to → H2S

(2) 2H2S + 3O2 to → 2SO2 + 2H2O

(3) SO2 + Br2 + 2H2O to → H2SO4 + 2HBr

(4) Cu + H2SO4 đặc nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O

(5) SO2 + 2Mg → S + 2MgO

(6) S + O2 to → SO2

(7) SO2 + 6HI → H2S + 3I2 + 2H2O

(8) H2S + Cl2 → S + 2HCl

(9) S + 6HNO3 đặc nóng → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.7 trang 67 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Ban Mai

  nung nóng 3,72 g hỗn hợp bột các kim loại Zn và Fe trong bột S dư , Chất rắn thu được sau phản ứng được hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch H2SO4 loãng , nhận thấy có 1,334 lít khi ( điều kiện tiêu chuẩn ) thoát ra : a) viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra   ;   b) xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất oleum H2S2O7 là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  một hợp chất có thành phần phân theo khối lượng là 35,96% S ; 62,92% O và 1,12% H . Hợp chất này có công thức hóa học là gì ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA