AMBIENT

Bài tập 30.1 trang 66 SBT Hóa học 10

Bài tập 30.1 trang 66 SBT Hóa học 10

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất hoá học của lưu huỳnh ?

A. Lưu huỳnh chỉ có tính oxi hoá.

B. Lưu huỳnh chỉ có tính khử.

C. Lưu huỳnh vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.

D. Lưu huỳnh không cố tính oxi hoá và không có tính khử.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30.1

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.1 trang 66 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • hi hi

  cho 5,25g hỗn hợp Al và Mg (tỉ lệ 3:1) tác dụng hoàn toàn với dd H2SO4 đặc, nóng thu được 2,8 lít khí SO2(đktc) và m gam lưu huỳnh. Xác định giá trị m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  nung 6,5 gam kẽm với 1,6 gam lưu huỳnh (trong bình kín không có oxi) đến phản ứng hoàn toàn và các sản phẩm sau khi nung bằng 100 gam dung dịch HCL thu được dung dịch A và khí B.

  a, viết phương trình và gọi tên các chất trong B

  b Tính nồng độ phần trăm dung dịch HCL cần dùng

  c, tính phần trăm thể tích các khí trong B

  d, tính tỉ khối hơi của B với Hidro

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  Trong 8 g lưu huỳnh có bao nhiêu mol, bao nhiêu nguyên tử S? Phải lấy bao nhiêu gam kim loại sắt để có số nguyên tử sắt nhiều gấp 2 lần số nguyên tử S?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>