AMBIENT

Bài tập 30.5 trang 67 SBT Hóa học 10

Bài tập 30.5 trang 67 SBT Hóa học 10

Lưu huỳnh có các số oxi hóa nào sau đây

A. -2; -4; +6; +8

B. -1; 0; +2; +4

C. -2; +6; +4: 0

D. -2; -4; -6; 0

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30.5

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.5 trang 67 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>