AMBIENT

Bài tập 30.6 trang 67 SBT Hóa học 10

Bài tập 30.6 trang 67 SBT Hóa học 10

Đốt nóng một hỗn hợp gồm 5,6 gam bột sắt và 1,6 gam bột lưu huỳnh trong môi trường không có không khí, thu được hỗn hợp rắn X. Cho hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với 500 ml dung dịch HCl, thu được hỗn hợp khí A và dung dịch B (hiệu suất của các phản ứng là 100%).

a) Tính thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí A.

b) Biết rằng cần dùng 125 ml dung dịch NaOH 0,1M để trung hoà HCl còn dư trong dung dịch B, hãy tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30.6

Các PTHH:

Fe + S → FeS (1)

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S (2)

Fe(dư) + 2HCl → FeCl2 + H2 (3)

HCl (dư) + NaOH → NaCl + H2O (4)

a) Thành phần của hỗn hợp khí A :

Theo (1): 0,05 mol Fe tác dụng với 0,05 mol S, sinh ra 0,05 mol FeS.

Theo (2): 0,05 mol FeS tác dụng với 0,10 mol HCl, sinh ra 0,05 mol H2S

Theo (3): 0,05 moi Fe dư tác dụng với 0,10 mol HCl, sinh ra 0,05 mol HCl

Kết luận: Hỗn hợp khí A có thành phần phần trăm theo thể tích :

50% khí H2S và 50% khí H2

b) Nồng độ mol của dung dịch HCl :

Tổng số mol HCL tham gia các phản ứng (2), (3), (4) :

0,1 + 0,1 + 0,0125 = 0,2125 (mol)

Nồng độ mol của dung dịch HCl: 0,2125/0,5 = 0,425 (mol/l)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.6 trang 67 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Tấn Vũ

  Lưu huỳnh trong chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Đun nóng m gam hỗn hợp gồm Fe và S trong điều kiện không có oxi thu được hốn hợp X. Hòa tan hết X trong dd axit HCl dư sinh ra 6,72 lit (đktc) hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ khí Y vào dd NaOH dư thì thấy có 2,24 lit (đktc) khí không bị hấp thụ. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

  a. Viết ptpư xảy ra.

  b. Tính m, biết: Fe=56; S=32.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  1,10g hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với 1,28g bột lưu huỳnh.

  a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

  b) Tính tỉ lệ phần trăm của sắt và nhôm trong hỗn hợp ban đầu, theo :

  - Lượng chất.

  - Khối lượng chất.   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>