ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 132 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 132 sách GK Hóa lớp 10

Đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

A. Cl2, O3, S.

B. S, Cl2, Br2.

C. Na, F2, S.

D. Br2, O2, Ca.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Đơn chất vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là S, Cl2, Br2.

⇒ Đáp án B.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 132 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1