Bài tập 2 trang 132 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 132 sách GK Hóa lớp 10

Đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

A. Cl2, O3, S.

B. S, Cl2, Br2.

C. Na, F2, S.

D. Br2, O2, Ca.

Gợi ý trả lời bài 2

Đơn chất vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là S, Cl2, Br2.

⇒ Đáp án B.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 132 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Đan Nguyên

  bao nhiêu gam SO2 được tạo tành khi đốt hoàn toàn 1 hỗn hợp gồm 12,8 gam lưu huỳnh và 10 gam oxi?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  Đun nóng hỗn hợp gồm có 0,65g bột kẽm và 0,224g bột lưu huỳnh trong ống nghiệm kín không có không khí. Sau phản ứng người ta thu được chất nào trong ống nghiệm?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Cho 1,1g hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với 1,28g bột lưu huỳnh.

  a, Viết PTHH của các phản ứng đã xảy ra

  b, Tính tỉ lệ % của sắt và nhôm trong hỗn hợp ban đầu theo:

  +Số mol

  +Khối lượng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  cho 5,25g hỗn hợp Al và Mg (tỉ lệ 3:1) tác dụng hoàn toàn với dd H2SO4 đặc, nóng thu được 2,8 lít khí SO2(đktc) và m gam lưu huỳnh. Xác định giá trị m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  nung 6,5 gam kẽm với 1,6 gam lưu huỳnh (trong bình kín không có oxi) đến phản ứng hoàn toàn và các sản phẩm sau khi nung bằng 100 gam dung dịch HCL thu được dung dịch A và khí B.

  a, viết phương trình và gọi tên các chất trong B

  b Tính nồng độ phần trăm dung dịch HCL cần dùng

  c, tính phần trăm thể tích các khí trong B

  d, tính tỉ khối hơi của B với Hidro

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  Trong 8 g lưu huỳnh có bao nhiêu mol, bao nhiêu nguyên tử S? Phải lấy bao nhiêu gam kim loại sắt để có số nguyên tử sắt nhiều gấp 2 lần số nguyên tử S?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  đốt cháy hoàn toàn 0.64g lưu huỳnh bột trong bình kín chứa 3.36 lít không khí (đktc). sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít hỗn hợp khí A (đktc). Xác định V và tỉ khối của khí A so với hidro

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Các cậu trả lời hộ tớ gấp nhé!

  SO2 + AgNO3------> .....

  HCl + NaHCl3-----> .....

  HCl + FeS-----> ......

  C.ơn các bạn nhiều ^^

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  1đốt cháy 16,25g Zn với lưu huỳnh thì thu được hỗn hợp chất rắn Y có chứa 9,7 g muối và kẽm dư.
  a. tính khối lượng kẽm đã phản ứng
  b. hòa tan Y vào dd Hcl thì thu dc bao nhiêu lít khi DkTc
  2. dốt chấy 4.8 g lưu huỳnh thi được 6,4g khí A
  có bao nhiêu % lưu huỳnh tham gia phản ứng
  Dẫn toàn bộ khí A vào H2O thì thu dc dd B.Tính khối lượng KOH cần dùng để phản ứng hoàn toàn với B
  câu 3 nung nóng hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh. Đem hỗn hợp hòa sau phản ứng với dd HCl dư thấy có 4,48 lít khí thoát ra. cho tất cả lượng khí này sục vào dd Pb(NO3)2 dư thì còn lại 1,12 lít khí. Các khí đo ở dktc và phản ứng xảy ra hoàn toàn.Tính % sắt và lưu huỳnh trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn