AMBIENT

Bài tập 30.2 trang 66 SBT Hóa học 10

Bài tập 30.2 trang 66 SBT Hóa học 10

Liên kết hoá học giữa nguyên tử của nguyên tố nào với nguyên tử natri trong hợp chất sau thuộc loại liên kết cộng hoá trị có cực ?

A. Na2S    

B. Na2O

C. NaCl    

D. NaF

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30.2

Căn cứ vào hiệu độ âm điện của các nguyên tố để xác định loại liên kết hóa học.

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.2 trang 66 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Phan Quân

  đốt cháy hoàn toàn 0.64g lưu huỳnh bột trong bình kín chứa 3.36 lít không khí (đktc). sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít hỗn hợp khí A (đktc). Xác định V và tỉ khối của khí A so với hidro

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Các cậu trả lời hộ tớ gấp nhé!

  SO2 + AgNO3------> .....

  HCl + NaHCl3-----> .....

  HCl + FeS-----> ......

  C.ơn các bạn nhiều ^^

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  1đốt cháy 16,25g Zn với lưu huỳnh thì thu được hỗn hợp chất rắn Y có chứa 9,7 g muối và kẽm dư.
  a. tính khối lượng kẽm đã phản ứng
  b. hòa tan Y vào dd Hcl thì thu dc bao nhiêu lít khi DkTc
  2. dốt chấy 4.8 g lưu huỳnh thi được 6,4g khí A
  có bao nhiêu % lưu huỳnh tham gia phản ứng
  Dẫn toàn bộ khí A vào H2O thì thu dc dd B.Tính khối lượng KOH cần dùng để phản ứng hoàn toàn với B
  câu 3 nung nóng hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh. Đem hỗn hợp hòa sau phản ứng với dd HCl dư thấy có 4,48 lít khí thoát ra. cho tất cả lượng khí này sục vào dd Pb(NO3)2 dư thì còn lại 1,12 lít khí. Các khí đo ở dktc và phản ứng xảy ra hoàn toàn.Tính % sắt và lưu huỳnh trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>