AMBIENT

Bài tập 30.8 trang 67 SBT Hóa học 10

Bài tập 30.8 trang 67 SBT Hóa học 10

Cho sơ đồ chuỗi phản ứng:

Biết rằng : X1 là hợp chất của 1 kim loại và 1 phi kim.

A1, A2, A3, Z1 là các hợp chất của lưu huỳnh

B1, B3, B5, Z1 là hợp chất của đồng hoặc đồng kim loại.

Hãy viết PTHH của chuỗi phản ứng (có ghi điều kiện) xảy ra theo sơ đồ trên.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30.8

CuS + 3/2O2 to→ CuO + SO2 (1)

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 (2)

H2SO4 + Ag2O → Ag2SO4 + H2O (3)

CuO + H2 to→ Cu + H2O (4)

Cu + Cl2 to→ CuCl2 (5)

Cu + 2H2SO4 → CuSO+ SO+ 2H2O (6)

Ag2SO4 + CuCl→ 2AgCl + CuSO4 (7)

CuSO4 + H2S → CuS + H2SO4 (8)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.8 trang 67 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>