YOMEDIA

Bài tập 30.9 trang 67 SBT Hóa học 10

Bài tập 30.9 trang 67 SBT Hóa học 10

Cho 1,10 gam hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với 1,28 gam bột lưu huỳnh.

a) Viết PTHH của các phản ứng đã xảy ra.

b) Tính tỉ lệ % của sắt và nhôm trong hỗn hợp ban đầu theo :

+ Lượng chất (số mol).

+ Khối lượng chất (số gam).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30.9

Fe + S → FeS (1)

x   x (mol)

2Al + 3S to→ Al2S3

y    3y/2(mol)

Đặt số mol Fe, Al lần lượt là x,y ta có hệ phương trình:

56x + 27y = 1,1

(x +3y/2).32 = 1,28

Giải ra x = 0,01 và y = 0,02

b) %nFe = 0,01/0,03 x 100% = 33,33%; %nAl = 100 - 33,33% = 66,667%

%mFe = 56.0,01/1,1 x 100% = 50,90%; %mAl = 100 - 50,90 = 49,1 (%)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.9 trang 67 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoàng My

  Lưu huỳnh S cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho, đó là khí lưu huỳnh đioxit có công thức hóa học là SO2

  a) Viết phương trình hóa học của phản ứng lưu huỳnh cháy trong không khí.

  b) Biết khối lượng lưu huỳnh đioxit tham gia phản ứng là 1,6 g. Hãy tìm:

  - Thể tích khí lưu huỳnh đioxit sinh ra ở đktc

  - Thể tích không khí cần dùng ở đktc. Biết khí oxi chiếm 1/5 thể tích của không khí.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl (dư) , tgu được 2,464 lít hỗn hợp khí ( điều kiện tiêu chuẩn ) . Cho hỗn hợp khí này đi qua dung dịch Pb(NO3)2 (dư) , thu được 2,39 gam kết tủa màu đen : a) viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra   ;   b) hỗn hợp khí thu được gồm những khí nào ? Thể tích mỗi khí thu được là bao nhiêu ?   ;   c) tính khối lượng của Fe và FeS có trong hỗn hợp ban đầu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  có thể dự đoán như thế nào về sự thay đổi khối lượng riêng , nhiệt độ nóng chảy khi giữ lưu huỳnh đơn tà ( SB ) dài ngày ở nhiệt độ phòng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA