AMBIENT

Bài tập 30.10 trang 68 SBT Hóa học 10

Bài tập 30.10 trang 68 SBT Hóa học 10

Đun nóng một hỗn hợp gồm có 0,650 gam bột kẽm và 0,224 gam bột lưu huỳnh trong ống nghiệm đậy kín không có không khí. Sau phản ứng người ta thu được chất nào trong ống nghiệm ? Khối lượng là bao nhiêu ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30.10

nZn = 0,65 : 65 = 0,01 mol; n= 0,224 : 32 = 0,007 mol

Zn + S → ZnS (1)

Theo (1) sau phản ứng trong ống nghiệm thu được:

nZnS = 0,007 mol

mZnS = 0,007.97 = 0,679 (g)

nZn dư = (0,01 - 0,007) = 0,003 mol

mZn dư = 65.0,003 = 0,195g

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.10 trang 68 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>