ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 30 Lưu huỳnh

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 30 về Lưu huỳnh online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. O2
  • B. O3
  • C. S
  • D. F2
  • A. Lưu huỳnh tà phương (Sα) bền hơn lưu huỳnh đơn tà (Sβ) ở nhiệt độ thường.
  • B. Trong hợp chất, lưu huỳnh có số oxi hóa -2, +2, +4, +6.
  • C. Lưu huỳnh thể hiện tính khử khi tác dụng với một số phi kim (F2, O2, Cl2, …)
  • D. Thủy ngân (Hg) có thể tác dụng với lưu huỳnh ở nhiệt độ thường. 
   
   
  • A. Lưu huỳnh chỉ có tính oxi hóa.
  • B. Lưu huỳnh chỉ có tính khử.
  • C. Lưu huỳnh vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.
  • D. Lưu huỳnh không có tính oxi hóa và không có tính khử.
  • A. S ( Z=16)
  • B. Ne (Z=10)
  • C. O (Z=8)
  • D. Cl (Z=17)
  • A. Dùng chổi quét nhiều lần, sau đó gom lại bỏ vào thùng rác.
  • B. Dùng giẻ  tẩm dung dịch giấm ăn, lau sạch nơi nhiệt kế vỡ.
  • C. Lấy bột lưu huỳnh rắc lên chỗ nhiệt kế vỡ, sau đó dùng chổi quét gom lại bỏ vào thùng rác.
  • D. Lấy muối  ăn rắc lên chỗ nhiệt kế vỡ, sau đó dùng chổi quét gom lại bỏ vào thùng rác.
 • Câu 6:

  Lưu huỳnh tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng: S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O

  Trong phản ứng này, tỉ lệ nguyên tử lưu huỳnh bị khử và số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hoá là:

  • A.

   1 : 2.

  • B.

   1 : 3.

  • C.

   3 : 1.

  • D. 2 : 1.
 • Câu 7:

  Lưu huỳnh có thể tồn tại ở những trạng thái số oxi hoá nào ?

  • A.

   -2; +4; +5; +6

  • B.

   -3; +2; +4; +6.

  • C.

   -2; 0; +4; +6

  • D. +1 ; 0; +4; +6
 • Câu 8:

  Tính chất vật lí nào sau đây không phải của lưu huỳnh

  • A.

   chất rắn màu vàng, giòn

  • B.

   không tan trong nước

  • C.

   có tnc thấp hơn ts của nước

  • D. tan nhiều trong benzen, ancol etylic
 • Câu 9:

  Đun nóng 4,8 gam bột Mg với 9,6 gam bột lưu huỳnh (trong điều kiện không có không khí), thu được chất rắn X. Cho toàn bộ X vào lượng dư dung dịch HCl, thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

  • A.

   2,24   

  • B.

   3,36    

  • C.

   4,48  

  • D.

   6,72

 • Câu 10:

  Cho 11 gam hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng với bột lưu huỳnh trong điều kiện không có không khí) thấy có 12,8 gam lưu huỳnh tham gia phản ứng. Khối lượng sắt có trong 11 gam hỗn hợp đầu là

  • A.

   5,6 gam.  

  • B.

   11,2 gam.  

  • C.

   2,8 gam.   

  • D.

   8,4 gam.

 

 

YOMEDIA
1=>1