AMBIENT

Bài tập 30.3 trang 66 SBT Hóa học 10

Bài tập 30.3 trang 66 SBT Hóa học 10

Cho PTHH: 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

Cần đốt cháy bao nhiêu mol FeS2 để thu được 64 gam SO2 theo PTHH trên ?

A. 0,4 mol.     

B. 0,5 mol.

C. 0,8 mol.    

D. 1,2 mol.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30.3

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.3 trang 66 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Anh

  CÁC BẠN GIÚP MÌNH NHA!! MÌNH CẦN GẤP LẮM!!

  Lưu huỳnh có thể tu được từ các phản ứng sau:

  CaS + H\(_2\)O + CO\(_2\) \(\rightarrow\) H\(_2\)S +CaCO\(_3\)

  2H\(_2\)S + O\(_2\) \(\rightarrow\) 2H\(_2\)O +2S

  Tính lượng S thu được từ 1 tấn quặng chưa 86,4% CaS và thể tích của kk (chứa 221% oxi theo thể tích, đo ở đktc) cần thiết để oxi hóa H\(_2\)S.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Câu 1: Nung hỗn hợp gồm 9,6g S và 8,1g Al trong bình kín đến pư hoàn toàn. Khối lượng các chất sau pư là: Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 6,9g một mẫu lưu huỳnh ko tin khiết ( chứa tạp chất k cháy ) trong Ỗi thu được 4,48l khí So2(dktc). Phần trăm khối lượng lưu huỳnh trong mẫu là: A.90,75%. B.97,25%. C.95,72%. D.92,75%. Giúp vs help me!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Cho các dung dịch sau : KCl, Ca(OH)2, FeCl2, Pb(NO3)2,AgNO3, Hg(NO3)2 ,CuSO4. Cho dd (NH4)2S vào các đ trên sẽ có bao nhiêu đd kết tủa màu đen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA