ADMICRO

Hỏi đáp về Lưu huỳnh - Hóa học 10

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 10 Bài 30 Lưu huỳnh các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (54 câu):

 • 2 dạng thù hình của lưu huỳnh có tính vật lý khác nhau. Vậy tính hóa học của 2 dạng này giống hay khác nhau??

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp em với

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ...

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn 3,6g một kim loại A trong khí oxi dư thu được 6g oxit. Tìm tên kim loại

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • so2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • đốt cháy sắt trong lưu huỳnh thu được 18g sắt sunfua . biết khối lượng sắt bằng 1,6 lần khối lượng của S.

  a,Viết phương trình phản ứng

  b,Tính khối lượng của sắt và S

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 0,83g hh bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với 0,8g bột lưu huỳnh.

  a, Viết PTHH xảy ra.

  b,Tính khối lượng mỗi kim loại trong hh ban đầu.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giải thích bằng kiến thức hoá học:

  -Tại sao khi Đánh gió bằng bạc(Ag) vào người ốm thì bạc từ trắng chuyển đen, còn khi đem bạc có màu đen đó vào tro bếp lại trắng như ban đầu

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn m (g) S trong oxi. Khí thu được cho qua 500ml dd NaOH 1M, thu được Muối 25g. Tính m.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nung nóng một hổn hợp 6,4gam lưu huỳnh va 2,6gam kẽm trong một bình kính. Sau khi phản ứng kết thúc thì chất nào còn dư ? bao nhiêu gam

  A S dư và 4 gam B Zn dư và 5,12gam C cả 2 đều dư và 7,13gam D S dư và 5,12 gam

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hỗn hợp X gồm Fe và S. Nung nóng 20g X để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y bằng dubng dịch HCl dư thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 la 6,333.

  Tính %Fe về khối lượng?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 1: Nung nóng hh X gồm 10,4g Zn và 3,2g S trong bình kín không có không khí. Sau phản ứng thu được chất rắn A. Cho toàn bộ A và dd HCl dư thu được bao nhiêu lít khí (đktc)?

  Bài 2: Cho hh FeS, Fe phản ứng hoàn toàn với H2SO4 0,5M thu được 2,464 lít hh khí X ở đktc. Cho hh khí X thu được vào dd Pb(NO3)2 được 23,9g kết tủa màu đen. Tính m% của mỗi chất rắn trong hh ban đầu?

  Bài 3: Cho 55g hh 2 muối Na2SO3 và Na2CO3 tác dụng hết với H2SO4 loãng thu được hỗn hợp khí A có tỷ khối hơi đối với hidro là 24. Tính m% mỗi muối trong hh đầu.

  Bài 4: Cho 11g hh Al, Fe phản ứng hoàn toàn với H2SO4 đặc nóng thu được 10,08 lít SO2 sản phẩm khử duy nhất ở đktc và dd A.

  a) Tính m% của mỗi kim loại trong hh?

  b) Cho NaOH dư vào dd A thu được m gam một kết tủa, nung kết tủa này ngoài không khí tới khối lương không đổi thu được a gam một chất rắn, tính m và a?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • đốt cháy 1,6 gam lưu huỳnh rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M .khối lượng kết tủa thu được là

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1). Lưu huỳnh có nguyên tử khối bằng 32 đvC. Trong nguyên tử lưu huỳnh, số hạt mang điện gấp đôi số hạt ko mang điện.

  a - Hãy cho biết số lượng của mỗi loại hạt (proton, nơtron, electron)

  b - Trong nguyên tử lưu huỳnh các electron chuyển động và sắp xếp ntn?

  giúp e với ạ cảm ơn nhiều ạ

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy 64g lưu huỳnh trong không khí thu được 26,88 l SO2 ở đkc hãy tính tỉ lệ hao hụt

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bao nhiêu gam SO2 được tạo tành khi đốt hoàn toàn 1 hỗn hợp gồm 12,8 gam lưu huỳnh và 10 gam oxi?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đun nóng hỗn hợp gồm có 0,65g bột kẽm và 0,224g bột lưu huỳnh trong ống nghiệm kín không có không khí. Sau phản ứng người ta thu được chất nào trong ống nghiệm?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 1,1g hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với 1,28g bột lưu huỳnh.

  a, Viết PTHH của các phản ứng đã xảy ra

  b, Tính tỉ lệ % của sắt và nhôm trong hỗn hợp ban đầu theo:

  +Số mol

  +Khối lượng

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho 5,25g hỗn hợp Al và Mg (tỉ lệ 3:1) tác dụng hoàn toàn với dd H2SO4 đặc, nóng thu được 2,8 lít khí SO2(đktc) và m gam lưu huỳnh. Xác định giá trị m

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nung 6,5 gam kẽm với 1,6 gam lưu huỳnh (trong bình kín không có oxi) đến phản ứng hoàn toàn và các sản phẩm sau khi nung bằng 100 gam dung dịch HCL thu được dung dịch A và khí B.

  a, viết phương trình và gọi tên các chất trong B

  b Tính nồng độ phần trăm dung dịch HCL cần dùng

  c, tính phần trăm thể tích các khí trong B

  d, tính tỉ khối hơi của B với Hidro

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trong 8 g lưu huỳnh có bao nhiêu mol, bao nhiêu nguyên tử S? Phải lấy bao nhiêu gam kim loại sắt để có số nguyên tử sắt nhiều gấp 2 lần số nguyên tử S?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • đốt cháy hoàn toàn 0.64g lưu huỳnh bột trong bình kín chứa 3.36 lít không khí (đktc). sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít hỗn hợp khí A (đktc). Xác định V và tỉ khối của khí A so với hidro

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Các cậu trả lời hộ tớ gấp nhé!

  SO2 + AgNO3------> .....

  HCl + NaHCl3-----> .....

  HCl + FeS-----> ......

  C.ơn các bạn nhiều ^^

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1đốt cháy 16,25g Zn với lưu huỳnh thì thu được hỗn hợp chất rắn Y có chứa 9,7 g muối và kẽm dư.
  a. tính khối lượng kẽm đã phản ứng
  b. hòa tan Y vào dd Hcl thì thu dc bao nhiêu lít khi DkTc
  2. dốt chấy 4.8 g lưu huỳnh thi được 6,4g khí A
  có bao nhiêu % lưu huỳnh tham gia phản ứng
  Dẫn toàn bộ khí A vào H2O thì thu dc dd B.Tính khối lượng KOH cần dùng để phản ứng hoàn toàn với B
  câu 3 nung nóng hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh. Đem hỗn hợp hòa sau phản ứng với dd HCl dư thấy có 4,48 lít khí thoát ra. cho tất cả lượng khí này sục vào dd Pb(NO3)2 dư thì còn lại 1,12 lít khí. Các khí đo ở dktc và phản ứng xảy ra hoàn toàn.Tính % sắt và lưu huỳnh trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • CÁC BẠN GIÚP MÌNH NHA!! MÌNH CẦN GẤP LẮM!!

  Lưu huỳnh có thể tu được từ các phản ứng sau:

  CaS + H\(_2\)O + CO\(_2\) \(\rightarrow\) H\(_2\)S +CaCO\(_3\)

  2H\(_2\)S + O\(_2\) \(\rightarrow\) 2H\(_2\)O +2S

  Tính lượng S thu được từ 1 tấn quặng chưa 86,4% CaS và thể tích của kk (chứa 221% oxi theo thể tích, đo ở đktc) cần thiết để oxi hóa H\(_2\)S.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

NONE