Điền vào bảng sau để so sánh hai thí nghiệm

bởi Nguyễn Lê Thảo Trang 08/11/2018

Điền vào bảng sau để so sánh hai thí nghiệm về điện phân các dung dịch :

Điều chế

Dung dịch điện phân

Sản phẩm ở cực dương (anot)

Sản phẩm ở cực âm (catot)

Khí oxi

Khí clo

Viết các phương trình điện phân.

Câu trả lời (1)

 • Ta có bảng sau khi điền

  Điều

  chế

  Dung dịch điện phân

  Sản phẩm ở cực dương

  Sản phẩm ở cực âm

  Khí oxi

  H2O pha thêm H2SO4

  Khí oxi

  Khí hiđro

  Khí clo

  NaCl (có màng ngăn)

  Khí clo

  Khí hiđro

  Phương trình điện phân :

  bởi Dương My 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Trieu Tien

  cho 22.4g hỗn hợp Na2CO3,K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCL2 .Sau phản ứng thu được 39.4g kết tủa ,cô cạn dung dịch thu được m(g) muối khan . Vậy m có giá trị là bao nhiêu

 • Goc pho

  Hòa tan m (g) gồm Cả và CaCO3 vào dung dịch HCL(dự) thu được 6,72 lít khí X (đktc) , có dX/H2 bằng 8.

  a) Tính % theo thể tích và khối lượng mỗi khí.

  b) Tính m.

  Làm ơn giúp mình! Cảm ơn.^^

 • Nguyễn Thủy Tiên

  Cho 31.6g KMnO4 tác dụng với dd HCl đặc, dư khí A. Cho A td với 5,6g Fe. Sau p/ư thu đc những chất nào. Tính m từng chất

 • hà trang

  1. Cho 0.297g hỗn hợp Na, Ba t/d hết với H2O đc dd X và khí Y. Trung hòa X cần 50ml dd HCl, cô cạn thu đc 0.4745g muối. Tính thể tích khí Y đktc, nồng độ mol HCl và khối lượng mỗi kim loại.

  2. Cho 1 lượng Na, Ba t/d với H2O thoát ra 4.48 lít H2(đktc) và dd B. Trung hòa 1/2 B bằng HNO3 2M rồi cô cạn dd nhận đc 21.55g muối khan.

  a)Tính thể tích HNO3 cần dùng và khối lượng mỗi kim loại

  b) Tính % mỗi kim loại

 • Thanh Truc

  Muối FeCl3 có thể đc tạo thành từ 2 đơn chất, 2 hợp chất, 1 đơn chất và 1 hợp chất. Mỗi trường hợp viết 1 phương trình hoá học minh họa

 • Nguyễn Sơn Ca

  cho 0,72 gam kim loại M có hóa trị 2 vào đ HCl dư .có 672ml khí bay ra

  xác định M và loại liên kết muối sinh ra

  cho muối trên vào 100ml dd Ag NO3 thì thu được 2,87 kết tủa tính nồng đọ của dd AgNO3 đã dùng

 • Bảo Lộc

  1.Hòa tan hoàn toàn 10,4 g hỗn hợp gồm MgCO3 và MgO bằng 1 lượng vừa đủ dd HCl 7,3%.Sau pứ thu được 2,24 lít khí

  a.Tính m mỗi chất trong hh đầu và m dd HCl cần dùng

  b.Tính C% của dd thu được sau pứ

  2Hòa tan 12g NaOH vào H2O dc 300ml dd NaOH,lấy dd thu được cho pứ vừa đủ với 200ml dd H2SO4.Tính nồng độ mol dd sau pứ

  3Cho 400ml dd HCl pứ vừa đủ vs Zn,thu được 2,24 lít H2

  a)Tính nồng độ mol của dd HCl và m muối tạo thanh

  b)Cho 200ml dd HCl ở trên pứ với 50g dd KOH 22,4%(m riêng là 1,25g/ml).Tính nồng độ mol các chất có trong dd sau pứ

  4.Có hh gồm bột sắt và bột kim loại M(có hóa trị k đổi).Nếu hòa tan hoàn toàn hỗn hợp này trong dd HCl thì thu được 7,82 lít H2.Nếu cho lượng hh kim loại trên tác dụng với Cl2,phải dùng 8,4 lít khí.(Bik tỉ lệ mol Fe và kim loại M là 1:4)

  a)Xác định thể tích khí clo đã tác dụng với kim loại M

  b)Nếu m kim loại M trong hh là 5,4g thì M là kim loại nào

 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Đốt hỗn hợp gồm 3,36 lít khí H2 và 2,24 lít Cl2 trong bình kín (khí đo ở đktc). Cho sản phẩm qua 92,7g dung dịch HCl 3,65%. Tính C% của dung dịch HCl sau phản ứng?

 • hai trieu

  viet pthh khi tha cuc da voi nho vao axit clohidric thi thay sui bot jup vs

 • bich thu

  Cho m gam kim loại R nhóm IIA tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được 38 gam muối và 0, 8 gam H2

  ( các bạn giải giúp mình với, cảm ơn trc nhé)