ADMICRO
VIDEO

Độ âm điện tăng dần theo thứ tự của \(M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9)\) và R (Z = 19) lần lượt là gì?

A. M < X < Y < R

B. R < M < X < Y

C. Y < M < X < Z

D. M < X < R < Y

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • M (Z = 11): [Ne]3s1; X (Z = 17): [Ne]3s23p5

  R (Z = 19): [Ar]4s1; Y (Z = 9): 1s22s22p5

  Ta thấy: - M và R cùng nhóm IA

  - X và Y cùng nhóm VIIA

  - M và X cùng chu kì 3

  Mà trong 1 nhóm A, đi từ trên xuống dưới độ âm điện giảm dần.

  Trong 1 chu kì, đi từ trái sang phải độ âm điện tăng dần.

  → độ âm điện: R < M < X < Y

    bởi Nguyễn Trà Giang 22/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF