ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 11 SGK GDCD 10

Giải bài 3 tr 11 sách GK GDCD LỚP 10

Dựa vào cơ sở nào để phân chia các hệ thống thế giới quan trong Triết học?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 
  • Cơ sở để giải quyết vấn đề cơ bản của Triết học là dựa trên nguyên tắc giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, giữa tư duy và tồn tại, xem cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào và con người có nhận thức được thế giới hay không để phân chia các hệ thống thế giới quan: Thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm.
  • Thế giới quan duy vật khẳng định: Vật chất là bản chất của thế giới. Vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Thế giới vật chất là tự có không do ai sáng tạo ra và cũng không mất đi.
  • Thế giới quan duy tâm cho rằng: Ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên.

 

-- Mod GDCD 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 11 SGK GDCD 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1