YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 11 SGK GDCD 10

Giải bài 5 tr 11 sách GK GDCD LỚP 10

Hãy nêu ý kiến của mình về các yếu tố biện chứng, siêu hình về phương pháp luận trong truyện, các câu tục ngữ và thành ngữ sau:

  • Truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi.
  • Tục ngữ, thành ngữ: Rút dây động rừng, Tre già măng mọc, Môi hở răng lạnh, Nước chảy đá mòn.
ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

  • Truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi: Phương pháp luận siêu hình vì nhìn nhận sự vật phiến diện chỉ thấy chúng tồn tại trong trạng thái cô lập, máy móc, áp đặt, không nhìn một cách tổng thể.
  • Các câu tục ngữ thành ngữ : Rút dây động rừng, Tre già măng mọc, Môi hở răng lạnh, Nước chảy đá mòn: Phương pháp luận biện chứng vì các sự vật trong câu có sự ràng buộc với nhau trong sự phát triển vận động không ngừng của chúng.

-- Mod GDCD 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 11 SGK GDCD 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON