AMBIENT

Học Kì 1

Học kì 1 của môn GDCD lớp 10 các em sẽ tìm hiểu các vấn đề về Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng, thế giới vật chất và sự vận động - phát triển của thế giới vật chất, cách thức vận động phát triển của sự vật và hiện tượng, thực tiễn và vai trò của thực tiễn,...Để nắm vững nội dung lý thuyết các em có thể luyện tập thêm một số bài tập trắc nghiệm hay tham khảo hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK được HOC247 biên soạn kèm với từng bài học dưới đây 

Chủ đề GDCD 10

ADMICRO

 

OFF