ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 57 SGK Công nghệ 7

Giải Câu 1 trang 57 Công nghệ 7

Em cho biết rừng có vai trò gì trong đời sống và sản xuất của xã hội?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Vai trò của rừng trong đời sống và sản xuất của xã hội:

       + Làm sạch môi trường không khí: hấp thụ các loại khí cacbonic, bụi trong không khí thải ra khí oxi.

       + Chống xói mòn, chắn gió, hạn chế tốc độ dòng chảy.

       + Nguyên liệu cho xuất khẩu.

       + Cung cấp nguyên liệu lâm sản cho gia đình.

       + Phục vụ nghiên cứu.

       + Phục vụ du lịch, giải trí.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 57 SGK Công nghệ 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1