ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 57 SGK Công nghệ 7

Giải Câu 2 trang 57 Công nghệ 7

Em hãy cho biết nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta trong thời gian tới là gì.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Nhiệm vụ trồng rừng nước ta trong thời gian tới là: Trồng rừng để phủ xanh 19,8 triệu ha đất lâm nghiệp. Trong đó có:

       + Trồng rừng sản suất: Lấy nguyên liệu phục vụ đời sống, sản xuất.

       + Trồng rừng phòng hộ: Phòng hộ đầu nguồn, trồng rừng ven biển.

       + Trồng rừng đặc dụng: vườn quốc gia, các khu bảo tồn.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 57 SGK Công nghệ 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1