YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 41 Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 41 Nhiên liệu​​ giúp các em học sinh nắm nhiên liệu là những chất cháy đ­ược, khi cháy toả nhiệt và phát sáng. Nắm đ­ựơc cách phân loại nhiên liệu, đặc điểm và ứng dụng của một số loại nhiên liệu thông thường. Biết cách sử dụng nhiên liệu có hiệu quả, an toàn trong cuộc sống hàng ngày. Tính được nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy than, khí metan và thể tích khí cacbonic tạo thành.

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF