YOMEDIA
NONE

Hoá học 9 Bài 43: Thực hành Tính chất của Hiđrocacbon


Nội dung bài giảng Thực hành Tính chất của Hiđrocacbon rèn luyện khả năng thao tác, lắp ráp, tiến hành các thí nghiệm Điều chế Etilen, Tính chất của Axetilen (tác dụng với Brom, tác dụng với Oxi), tính chất vật lí của benzen.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nắm

1.1.1. Thí nghiệm 1: Điều chế Axetilen

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

- Axetilen là chất khí không màu

- Ít tan trong nước

1.1.2. Thí nghiệm 2: Tính chất hóa học của Axetilen

- Tác dụng với dung dịch nước Brom

C2H2(k) + Br2(dd) → C2H2Br2

C2H2(k) + Br2(dd) → C2H2Br4

- Tác dụng với Oxi (phản ứng cháy)

2C2H2 + 5O→ 2CO2 + 2H2O

1.1.3. Tính chất vật lí của benzen

Benzen không tan trong nước

1.2. Kĩ năng phòng thí nghiệm

- Không dùng tay cầm trực tiếp hoá chất.

- Không đổ hoá chất này vào hoá chất khác ngoài chỉ dẫn.

- Không đổ lại hoá chất thừa lại lọ đựng ban đầu.

- Không dùng hoá chất nếu không biết hoá chất gì.

- Không nếm hoặc ngửi trực tiếp  hoá chất.

- Khi mở lọ hoá chất và lấy hoá chất không để dây ra bàn, dùng xong đậy nắp lại ngay.

Bài tập minh họa

2.1. Thí nghiệm 1: Điều chế Axetilen

- Cách tiến hành: Các em chú ý quan sát thao tác cũng như hiện tượng của phản ứng rồi rút ra kết luận:

Video 1: Điều chế và thu khí axetilen

- Hiện tượng: Khi nhỏ nước vào ống nghiệm thị thấy có khí xuất hiện đẩy nước ra khỏi ống nghiệm.

- Giải thích: Khí axetilen tạo thành do phản ứng CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

2.2. Thí nghiệm 2: Tính chất hóa học của Axetilen

2.2.1. Tác dụng với dung dịch nước Brom

- Cách tiến hành: Các em chú ý quan sát thao tác cũng như hiện tượng của phản ứng rồi rút ra kết luận:

Video 2: Axetilen tác dụng với dung dịch nước Brom

- Hiện tượng: Dung dịch Brom có màu da cam sau khi dòng khí C2H2 đi qua thì màu của dung dịnh nhạt dần.

- Giải thích: Phương trình hóa học

C2H2(k) + Br2(dd) → C2H2Br2

C2H2(k) + Br2(dd) → C2H2Br4

2.2.2. Tác dụng với Oxi (phản ứng cháy)

- Cách tiến hành: Các em chú ý quan sát thao tác tiến hành thí nghiệm dưới đây:

Video 3: Axetilen cháy trong không khí

- Hiện tượng: Đốt cháy khí thoát ra cho ngọn lửa có nhiều khói đen.

- Giải thích: Khi cháy C2H2 tạo thành CO2 (nguyên nhân ngọn lửa có nhiều khói đen) và H2O. Phản ứng toả nhiệt.

2C2H2 + 5O2  4CO2 + 2H2

2.3. Tính chất vật lí của benzen

- Cách tiến hành: Các em chú ý quan sát thao tác cũng như hiện tượng của phản ứng rồi rút ra kết luận:

Video 4: Tính chất vật lí của benzen

- Hiện tượng: Khi cho nước vào benzen, benzen không tan nổi lên phía trên mặt nước. Khi cho vào ống nghiệm có giọt dung dịch nước Brom thì dung dịch màu vàng nâu nổi lên dần.

- Giải thích: Benzen không tan trong nước và nổi lên trên ống nghiệm. Benzen tác dụng với nước Brom tạo thành dung dịch màu vàng nâu.

3. Luyện tập Bài 43 Hóa học 9

3.1. Trắc nghiệm

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 43 có phương pháp và lời giải chi tiết giúp các em luyện tập và hiểu bài.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

4. Hỏi đáp về Bài 43 chương 4 Hóa học 9

Trong quá trình học tập nếu có bất kì thắc mắc gì, các em hãy để lại lời nhắn ở mục Hỏi đáp để cùng cộng đồng Hóa HOC247 thảo luận và trả lời nhé.

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF