ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 34 Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 34 về Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Hợp chất khó tan trong nước.
  • B. Hợp chất của cacbon và một số nguyên tố khác trừ N, Cl, O
  • C. Hợp chất của Cacbon trừ CO, CO2, H2CO3, muối Cacbonat kim loại.
  • D. Hợp chất có nhiệt độ sôi cao
  • A.  CH4, C2H2, C2H5Cl     
  • B. C6H6, C3H4, HCHO
  • C. C2H2, C2H5OH, C6H12 
  • D. C3H8, C3H4, C3H6
   
   
  • A. CH4
  • B. CH3Cl
  • C. CH2Cl2
  • D. CHCl3
  • A. Nguyên tố cacbon và hiđro
  • B. Nguyên tố cacbon
  • C. Nguyên tố cacbon, hiđro và oxi
  • D. Nguyên tố cacbon và nitơ
  • A. hiđrocacbon và các chất không phải hiđrocacbon
  • B. hiđrocacbon và các hợp chất chứa oxi
  • C. hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon
  • D. hiđrocacbon và các hợp chất có nhóm chức
 • Câu 6:

  Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố

  • A. cacbon   
  • B. hiđro  
  • C. oxi    
  • D. nitơ.
 • Câu 7:

  Chọn câu đúng trong các câu sau:

  • A. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.
  • B. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.
  • C. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.
  • D. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các chất trong cơ thể sống.
 • Câu 8:

  Dãy các chất được sắp xếp theo giảm dần lượng C là:

  • A. CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3
  • B. CHCl> CH3Cl > CH2Cl2 > CH4 
  • C. CHCl>CH2Cl2 > CH3Cl > CH4 
  • D. CH3Cl > CH4 > CH2Cl2 > CHCl3
 • Câu 9:

  Chất nào sau đây thuộc loại chất hữu cơ ?

  • A. Al2C4  
  • B. CH4   
  • C. CO   
  • D. Na2CO3
 • Câu 10:

  Dãy nào sau đây là dẫn xuất của hiđrocacbon?

  • A. C2H6O; C6H6; CaCO3
  • B. CH3NO2; C2H3O2Na; C2H6O
  • C. C2H6O; C6H6; CH3NO2
  • D. CH3NO2; C6H6; CaCO3
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)