YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 37 Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 37 Etilen​ giúp các em học sinh nắm vững về CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo của êtilen. Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí. Tính chất hoá học của C2H4: Phản ứng cộng với dd Br2, pứ trùng hợp tạo PE, pứ cháy. Etylen được dùng làm nguyên liệu điều chế nhựa PE, ancol (rượu) etylic, axit axetic.

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF