ON
ADMICRO

Giải bài tập SGK Bài 37 Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 37 Etilen​ giúp các em học sinh nắm vững về CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo của êtilen. Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí. Tính chất hoá học của C2H4: Phản ứng cộng với dd Br2, pứ trùng hợp tạo PE, pứ cháy. Etylen được dùng làm nguyên liệu điều chế nhựa PE, ancol (rượu) etylic, axit axetic.

VDO.AI

 

AMBIENT
1=>1