YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 35 Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 35 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ giúp các em học sinh có kĩ năng quan sát mô hình cấu tạo phân tử, rút ra được đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ; Viết được  một số CTCT mạch hở, mạch vòng, của một sô chất hữu cơ đơn giản (< 4C) khi biết CTPT.

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF