YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 34 Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 34 Khái niệm về hợp chất hữu cơ hóa học hữu cơ giúp các em học sinh phân biệt được các chất hữu cơ hay các chất vô cơ theo công thức phân tử; Quan sát thí nghiệm, rút ra kết luận; Tính phần trăm các nguyên tố trong một hợp chất hữu cơ; Lập được CTPT hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần phần trăm các nguyên tố.

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF