YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 36 Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 36 Metan giúp các em học sinh nắm CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo của mêtan. Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí. Tính chất hoá học của CH4: tác dụng được với clo (pứ thế), với oxi (pứ cháy). Mêtan được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu trong đời sống và sản xuất.

ADSENSE

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON