YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 36 Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 36 Metan giúp các em học sinh nắm CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo của mêtan. Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí. Tính chất hoá học của CH4: tác dụng được với clo (pứ thế), với oxi (pứ cháy). Mêtan được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu trong đời sống và sản xuất.

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF