ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 38 Axetilen

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 38 về Axetilen online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. 2 lít khí C2H2 phản ứng với 4 lít khí O2.
  • B. 2 lít khí C2H2 phản ứng với 5 lít khí O2.
  • C.  3 lít khí C2H2 phản ứng với 2 lít khí O2.
  • D. 3 lít khí C2H2 phản ứng với 1 lít khí O2.
  • A. một liên kết đơn.
  • B. một liên kết đôi.
  • C. một liên kết ba.
  • D. hai liên kết đôi.
   
   
  • A. là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.
  • B. là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
  • C. là chất khí không màu, không mùi, tan trong nước, nhẹ hơn không khí .
  • D. là chất khí không màu, mùi hắc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.
  • A. C2H2.         
  • B. C2H4
  • C. C2H6.
  • D. CH4.
  • A. 11,2 lít.
  • B. 16,8 lít. 
  • C. 22,4 lít.
  • D. 33,6 lít.
 • Câu 6:

  Trong các chất sau, chất nào có liên kết ba trong phân tử

  • A. C2H6
  • B. C2H2
  • C. CH4
  • D. C2H4
 • Câu 7:

  Tính thể tích dung dịch brom 1M cần để tác dụng với 0,224 lít khí axetilen?

  • A. 0,05 lít
  • B. 0,1 lít
  • C. 0,15 lít
  • D. 0,02 lít
 • Câu 8:

  0,1 lít khí axetilen (đktc) thì có thể làm mất màu bao nhiêu ml dung dịch brom biết 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu 50ml dung dịch brom?

  • A. 50ml
  • B. 100ml
  • C. 150ml
  • D. 200ml
 • Câu 9:

  Tính thể tích CO2 sinh ra khi đốt 28ml hỗn hợp CH4 và C2H2 bằng 67,2 ml khí oxi?

  • A. 25,2 lít
  • B. 22,4 lít
  • C. 44,8 lít
  • D. 50,4 lít
 • Câu 10:

  Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp biết 0,56 lít C2H4, C2H2 tác dụng hết với 5,6g dung dịch Brom?

  • A. 40% C2H4 và 60% C2H2
  • B. 60% C2H4 và 40% C2H2
  • C. 30% C2H4 và 70% C2H2
  • D. 70% C2H4 và 30% C2H2
 

 

 

YOMEDIA
1=>1