YOMEDIA
NONE

Hoá học 9 Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ


Các em đã biết hợp chất hữu cơ là những hợp chất của C vậy hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử các HCHC như thế nào? CTCT của các HCHC cho biết điều gì? Hôm nay các em sẽ được nghiên cứu.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

1.1.1. Hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử 

- Trong HCHC cácbon luôn có hoá trị (IV), H (I), O (II).

- Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị của chúng

- Mỗi liên kết được biểu diễn bằng một nét gạch nối giữa 2 nguyên tử 

Công thức phân tử CH3OH

Hình 1: Công thức phân tử CH3OH

Công thức phân tử Metan

Hình 2: Công thức phân tử Metan

1.1.2. Mạch cacbon

- Những nguyên tử C trong phân tử hợp chất hữu cơ có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch C

- Có 3 loại mạch C: Mạch thẳng, mạch phân nhánh, mạch vòng.

Mạch thẳng, mạch phân nhánh, mạch vòng

Hình 3: Ví dụ về 1) Mạch thẳng 2) mạch phân nhánh 3)mạch vòng

1.1.3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

Mỗi HCHC có một trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử trong phân tử.

Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

Hình 4: Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

1.2. Công thức cấu tạo

- Công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử gọi là CTCT.

- Ví dụ: Rượu etylic

Công thức cấu tạo rượu etylic

Hình 5: Công thức cấu tạo rượu etylic

Bài tập minh họa

Bài 1:

Những công thức nào sau đây biểu diễn cùng một chất ?

Công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ

Hướng dẫn:

Nhận thấy các công thức đều chứa nhóm -O-H có cùng số C và H nên là cùng một chất: Công thức 1, 3 và 5.

Công thức đều chứa nhóm C-O-C có cùng số C và H nên là cùng một chất: công thức 2 và 4.

4. Luyện tập Bài 35 Hóa học 9

Sau bài học cần nắm:

- Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

- Công thức cấu tạo

4.1. Trắc nghiệm

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 35 có phương pháp và lời giải chi tiết giúp các em luyện tập và hiểu bài.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

4.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể hệ thống lại nội dung bài học thông qua phần hướng dẫn Giải bài tập Hóa học 9 Bài 35.

Bài tập 1 trang 112 SGK Hóa học 9

Bài tập 2 trang 112 SGK Hóa học 9

Bài tập 3 trang 112 SGK Hóa học 9

Bài tập 4 trang 112 SGK Hóa học 9

Bài tập 5 trang 112 SGK Hóa học 9

Bài tập 35.1 trang 44 SBT Hóa học 9

Bài tập 35.2 trang 44 SBT Hóa học 9

Bài tập 35.3 trang 44 SBT Hóa học 9

Bài tập 35.4 trang 44 SBT Hóa học 9

Bài tập 35.5 trang 45 SBT Hóa học 9

Bài tập 35.6 trang 45 SBT Hóa học 9

Bài tập 35.7 trang 45 SBT Hóa học 9

5. Hỏi đáp về Bài 35 chương 4 Hóa học 9

Trong quá trình học tập nếu có bất kì thắc mắc gì, các em hãy để lại lời nhắn ở mục Hỏi đáp để cùng cộng đồng Hóa HOC247 thảo luận và trả lời nhé.

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON