YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 39 Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 39 Benzen​ giúp các em học sinh nắm chắc về CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo của benzen. Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi, độc tính. Tính chất hoá học của C6H6: Phản ứng thế  với Br2 lỏng (có bột sắt, đun nóng), pứ cháy, pứ cộng hiđro và clo. Benzen được dùng làm nhiên liệu và dung môi trong tổng hợp hữu cơ.

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF