ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 41 Nhiên liệu

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 41 về Nhiên liệu online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Nguyên liệu.
  • B. Nhiên liêu.
  • C. vật liệu.
  • D. Điện năng. 
  • A. Than mỡ.
  • B. Than gầy.
  • C. Than non.
  • D. Than bùn.
   
   
  • A. Cung cấp đủ oxi hoặc không khí cho sự cháy.
  • B. Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí.
  • C. Điều chỉnh l­ượng nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết phù hợp với nhu cầu sử dụng.
  • D. Cả ba ý trên đều đúng
  • A. Dùng làm nhiên liệu trong công nghiệp
  • B. Dùng để luyện than cốc
  • C. Dùng làm chất đốt tại chô và phân bón
  • D. Cả ba ý trên đều đúng
  • A. 10% và 90%
  • B. 12% và 88%
  • C. 5% và 95%
  • D. 3% và 97%
 • Câu 6:

  Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi:

  • A. Vừa đủ.
  • B. Thiếu.
  • C. Dư.
  • D. Gấp đôi
 • Câu 7:

  Trạng thái tồn tại của chất dễ cháy nhất là?

  • A. Chất rắn
  • B. Chất lỏng
  • C. Chất khí
  • D. Chất rắn dễ thăng hoa
 • Câu 8:

  Tại sao phải tạo các hàng lỗ trong các viên than tổ ong?

  • A. Tăng diện tích tiếp xúc giữa than và không khí.
  • B. Giảm diện tích tiếp xúc giữa than và không khí.
  • C. Tăng lượng oxi để quá trình cháy xảy ra dễ hơn.
  • D. Làm cho viên than nhìn to hơn, có lợi cho việc tiêu thụ.
 • Câu 9:

  Vì sao không đun bếp than trong phòng kín?

  • A. Vì than tỏa nhiều nhiệt dẫn đến phòng quá nóng
  • B. Vì than cháy tảo ra rất nhiều khí CO, CO2 có thể gây tử vong nếu ngửi quá nhiều trong phòng kín
  • C. Vì than không cháy được trong phòng kín
  • D. Vì giá thành than khá cao
  • A. 4
  • B. 5
  • C. 6
  • D. 7
 

 

YOMEDIA
1=>1