AMBIENT

Hỏi đáp về Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước - Hình học 8

Nếu các em có những khó khăn nào về bài Hình học 8 Bài 10 Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (22 câu):

 • Thu Hang

  Cho hình chữ nhật ABKH, có AH=b và AB=a

  Khi đó AB//HK và AH//BK

  Suy ra khoảng cách giưax hai đường thẳng

  AB và HK chính là khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng HK=AH và bằng b

  Tương tự hãy tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AH và BK

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Oy sao cho OA = 2cm. Lấy B là một điểm bất kì thuộc tia Ox. Gọi C là trung điểm của AB. Khi điểm B di chuyển trên tia Ox thì điểm C di chuyển trên đường nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần

  Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên cạnh AB lấy D, E sao cho AD=DE=EB. Gọi I là giao điểm của CD và AM. Chứng minh I là trung điểm của AM.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tran Chau

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Điểm M \(\in\) BC. Gọi D; E lần lượt là hình chiếu của M trên AB và AC. a) So sánh độ dài AM và DE.

  b) Tìm vị trí của điểm M trên BC để diện tích ABME nhỏ nhất.

  Mn giúp mk với. Ai làm dùm mk tik cho.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • A La

  cho hinh thang ABCD(AB//CD). Goi M,N,P lan luot la trung diem cua AD,AC,BC

  Biet do dai AB= 5cm.CD=7cm.tinh do dai MN,NP,MP.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Hà

  Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. M là 1 điểm trên cạnh BC. Gọi E; F lần lượt là hình chiếu của B; C trên AM. Xác định vị trí của M để tổng DE + CF lớn nhất. ai làm dùm mk sẽ tik cho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh

  vẽ hai điểm M N. sau đó vẽ đường trung trực của đoạn thẳng MN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Thuy

  Cho đoạn thẳng AB. Kẻ tia Ax bất kì. Trên tia Ax lấy các điểm C, D, E sao cho AC= CD = DE. Kẻ đoạn thẳng EB. QUa CC, D kể các đường thẳng song song với EB cắt AB lần lượt tại C' , D' . Chứng minh : AC" = C'D' = D'B
  Giúp mình với, mai mình phải nộp bài tập rồi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy điểm M là 1 điểm bất kì thuộc cạnh BC. Gọi MD là đường vuông goác kẻ từ M đến AB< ME là đường vuông góc kẻ từ M đến AC, O là giao điểm của AM và DE.

  a) C/m : Tam giác ADM = tam giác MEA

  b) C/m O là trung điểm của AM và DE.

  c) Điểm M ở vị trí nào trên cạnh BC thì AM có độ dài nhỏ nhất?

  A B C M D E O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d và cách d một khoảng 2cm. Lấy điểm B bất kì thuộc đường thẳng d. Gọi C là điểm thuộc tia đối của tia BA sao cho BC=BA. Khi điểm B di chuyển trên đường thẳng d thì điểm C di chuyển trên đường nào?

  Giúp mk với hứa sẽ tik

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Việt Long

  Cho tam giác ABC cân tại A. Các điểm D;E theo thứ tự chuyển động trên các cạnh AB,AC sao cho AD = CE. Trung điểm I của DE chuyển động trên đường nào. mn giúp mk vs, ai làm dùm mk sẽ tik cho ^-^

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Bảo Việt

  Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH , đường trung tuyến AM .

  a)Cmr:góc \(HAB=MAC\)

  b) Gọi D,E theo thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ H đến AB.AC .Cmr AM vuông góc với DE.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Rừng
  Bài 10.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 96)

  Xét các hình bình hành ABCD có cạnh AD cố định, cạnh AB = 2cm. Gọi I là giao điểm của AC và BD. Điểm I chuyển động trên đường nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Lưu
  Bài 10.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 96)

  Cho góc xOy cố định khác góc bẹt. Các điểm A và B theo thứ tự chuyển động trên các tia Ox và Oy sao cho OA = OB. Đường vuông góc với OB tại B cắt nhau ở M. Điểm M chuyển động trên đường nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thuy Kim
  Bài 10.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 96)

  Tập hợp giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật ABCD có A và B cố định là :

  (A) Đường trung trực của AD

  (B) Đường trung trực của AB

  (C) Đường trung trực BC

  (D) Đường tròn (A; AB)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhi
  Bài 129* (Sách bài tập - trang 96)

  Cho đoạn thẳng AB, điểm M di chuyển trên đoạn thẳng ấy. Vẽ về một phía của AB các tam giác đều AMD, BME. Trung điểm I của DE di chuyển trên đường nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hảo
  Bài 127 (Sách bài tập - trang 96)

  Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm M thuộc cạnh BC. Gọi D, E theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ M đến AB, AC

  a) So sánh các độ dài AM, DE

  b) Tìm vị trí của điểm M trên cạnh BC để DE có độ dài nhỏ nhất 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Goc pho
  Bài 125 (Sách bài tập - trang 95)

  Cho góc vuông xOy, điểm A trên tia Oy. Điểm B di chuyển trên tia Ox. Gọi C là điểm đối xứng với A qua B. Điểm C di chuyển trên đường nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đan Nguyên
  Bài 124 (Sách bài tập - trang 95)

  Cho đoạn thẳng AB. Kẻ tia Ax bất kì, lấy các điểm C, D, E sao cho AC = CD = DE. Qua C và D kẻ các đường thẳng song song với EB. Chứng minh rằn đoạn thẳng AB bị chia thành 3 phần bằng nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hong Van

  Song song cách đều

  bởi Hong Van 12/07/2018

  Các điểm cách đều 1 đường thẳng một khoảng xác định thi nằm trên 1 hay 2 đương thang song song vs nó vậy ạ ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Trà

   Nếu các đường thẳng song song cắt  một dường thẳng và chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau thì minh suy ra chung song song cách đều đúng hok vây m.n?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo

  Ghép ý đúng

  bởi Bo Bo 13/07/2018

   Ghép ý cột A vs B 

  A a) Tập hợp các điểm cách điểm A cố định một khoảng 6cm 

     b) Tập hợp các điểm cách đều 2 đầu của một đoạn thẳng AB cố đinh

     c) Tập hợp các  điểm nằm trong góc xOy và cách đều hai cạnh của góc đó

  B

  1) Là đường trung trực của AB 

  2) Là hai đường tròn tâm A bán kính 6cm

  3) Là tia phan giác của góc xOy

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA