ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 11 Hình thoi

Bài tập trắc nghiệm Hình học 8 Bài 11 về Hình thoi online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Hình thoi là tứ giác có các cạnh đối song song
  • B.  Hình thoi là tứ giác có ba góc vuông
  • C.  Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau
  • D.  Hình thoi là tứ giác có 2 cạnh đối song song và bằng nhau
  • A.  Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi
  • B.  Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi
  • C.  Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi
  • D.  Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi
   
   
  • A. 2 cm
  • B.  7 cm
  • C. 12 cm
  • D.  5 cm
  • A. 10 cm;14 cm
  • B.  10cm; 12 cm
  • C. 14cm ; 16 cm
  • D. 12 cm; 16 cm
  • A. 6 cm
  • B. 8 cm
  • C. 12 cm
  • D.  16 cm
 

 

YOMEDIA
1=>1