ADMICRO

Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 7 Hình bình hành

Bài tập trắc nghiệm Hình học 8 Bài 7 về Hình bình hành online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A.  Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành
  • B.  Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành
  • C.  Tứ giác có hai góc đối bằng nhau là hình bình hành
  • D.  Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành
  • A. Hình bình hành là tứ giác có hai cạnh đối song song
  • B.  Hình bình hành là tứ giác có các góc bằng nhau
  • C.  Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song
  • D.  Hình bình hành là hình thang có hai cạnh bên bằng nhau
  • A. \(\angle B = {60^0}\angle C = {120^0}\angle D = {60^0}\)
  • B. \(\angle B = {110^0}\angle C = {80^0}\angle D = {60^0}\)
  • C. \(\angle B = {80^0}\angle C = {120^0}\angle D = {80^0}\)
  • D. \(\angle B = {120^0}\angle C = {60^0}\angle D = {120^0}\)
  • A. \(\angle A = {80^0}\angle B = {100^0}\)
  • B. \(\angle A = {100^0}\angle B = {80^0}\)
  • C. \(\angle A = {80^0}\angle B = {60^0}\)
  • D. \(\angle A = {120^0}\angle B = {100^0}\)
  • A. AC = BD
  • B. Tam giác ABD cân tại A
  • C. BI là trung tuyến của tam giác ABC
  • D. \(\angle A + \angle C = \angle B + \angle D\)
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON