Hỏi đáp về Hình thang cân - Hình học 8

Nếu các em có những khó khăn nào về bài Hình học 8 Bài 3 Hình thang cân các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

 

Danh sách hỏi đáp (17 câu):

 • Bin Nguyễn

  Chứng minh định lí "Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân" qua bài toán sau: Cho hình thang ABCD (AB//CD) có AC=BD. Qua B kẻ đường thẳng song song với AC, cắt đường thẳng DC tại E. Chứng minh rằng:

  a) Tam giác BDE là tam giác cân.

  b) Tam giác ACD = tam giác BDC.

  c) Hình thang ABCD là hình thang cân.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang

  Bài 32 (Sách bài tập - trang 83)

  a) Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB = b, đáy lớn CD = a, đường cao AH.

  Chứng minh rằng :

                        \(HD=\dfrac{a-b}{2};HC=\dfrac{a+b}{2}\) (a và b có cùng đơn vị đo)

  b) Tính đường cao của hình thang cân có hai đáy 10cm, 26cm và cạnh bên 17cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hằng

  Bài 31 (Sách bài tập - trang 83)

  Hình thang cân ABCD có O là giao điểm của hai đường thẳng chứa cạnh bên AD, BC và E là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng OE là đường trung trực của hai đáy ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang

  Bài 30 (Sách bài tập - trang 83)

  Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AB, điểm E trên cạnh AC sao cho DA = AE

  a) Tứ giác BDEC là hình gì ? Vì sao ?

  b) Các điểm D, E ở vị trí nào thì BD = DE = EC ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Suong dem

  Bài 29 (Sách bài tập - trang 83)

  Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Biết rằng OA = OC, OB = OD. Tứ giác ACBD là hình gì ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Spider man
  Bài 28 (Sách bài tập - trang 83)

  Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB bằng cạnh bên AD. Chứng minh rằng CA là tia phân giác của góc C ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Gia Bảo
  Bài 27 (Sách bài tập - trang 83)

  Tính các góc của hình thang cân, biết 1 góc bằng \(50^0\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh
  Bài 26 (Sách bài tập - trang 83)

  Chứng minh rằng hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • khanh nguyen
  Bài 25 (Sách bài tập - trang 83)

  Cho tam giác ABC cân tại A, các đường phân giác BE, CF. Chứng minh rằng BFEC là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach dang

  Bài 24 (Sách bài tập - trang 83)

  Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy các điểm M, N sao cho BM = CN

  a) Tứ giác BMNC là hình gì ? Vì sao ?

  b) Tính các góc của tứ giác BMNC biết rằng \(\widehat{A}=40^0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang

  Bài 23 (Sách bài tập - trang 82)

  Hình thang cân ABCD có AB // CD, O là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng OA = OB, OC = OD ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Hà

  Bài 22 (Sách bài tập - trang 82)

  Hình thang cân ABCD có AB // CD, AB < CD. Kẻ các đường cao AH, BK. Chứng minh rằng DH = CK ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ggho Dicn

  Cho tam giác đều ABC. Trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho BC>CD. Vẽ tam giác đều CED thuộc nửa mặt phẳng bờ BC chứa A. Gọi M,N,I,J lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AC,AD,EC,BE. Chứng minh:

  a)  Tứ giác MNIJ là hình thang cân

  b)  JN=AE/2

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Trà

  Khi chứng minh hình thang cân mình chứng minh nó là hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau được không? 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh

  Cho mình hỏi để chứng minh hình thang cân thì mình cần chứng minh gì?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đinh Đức THọ

  cho hình thang cân ABCD . Đáy nhỏ AB bằng cạnh bên BC và đường chéo AC vuông góc cạnh bên AD .

  a , Tính các góc của hình thang cân .

  b , Chứng minh rằng trong hình thang đó đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Vu

  anh chị và mấy bạn giải giúp mình bài này với ạ em xin cảm ơn trước: cho hình thang cân có 2 đường chéo vuông góc. biết chiều cao hình thang là 10 tính độ dài đường trung bình của hình thang.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy