Hình Học 8 Chương 2: Đa Giác. Diện Tích Đa Giác

 • Bài 1: Đa giác - Đa giác đều

  Bài 1: Đa giác - Đa giác đều
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng làm quen và tìm hiểu những tính chất của Đa giác - Đa giác đều, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng làm chủ nội dung bài học.

  10 trắc nghiệm 5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Diện tích hình chữ nhật

  Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và xây dựng công thức tính Diện tích hình chữ nhật, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng làm chủ nội dung bài học.

  14 trắc nghiệm 6 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Diện tích tam giác

  Bài 3: Diện tích tam giác
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiều về cách tính Diện tích tam giác, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng làm chủ nội dung bài học.

  7 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Diện tích hình thang

  Bài 4: Diện tích hình thang
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tính Diện tích hình thang, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng làm chủ nội dung bài học.

  11 trắc nghiệm 11 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Diện tích hình thoi

  Bài 5: Diện tích hình thoi
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tính Diện tích hình thoi cũng như các tứ giác có hai đường chéo vuông góc.

  10 trắc nghiệm 3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Diện tích đa giác

  Bài 6: Diện tích đa giác
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tính Diện tích đa giác , cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng làm chủ nội dung bài học  

  8 hỏi đáp

  Xem chi tiết