Hỏi đáp về Đối xứng tâm - Hình học 8

Nếu các em có những khó khăn nào về bài Hình học 8 Bài 8 Đối xứng tâm, các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (4 câu):

 • Quế Anh

  Cho một góc nhọn xOy và một điểm  A thuộc cạnh Ox và một điểm B thuộc cạnh Oy. Chứng minh rằng hình đối xứng của Ox qua trung điểm I của đoạn thẳng AB thì đi qua điểm B

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Anh

   Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là điểm đối xứng của A qua B, F là điểm đối xứng của A qua D . Chứng minh

  a) Tứ giác DBEC là hình bình hành

  b) E và F đối xứng với nhau qua C

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang

  Chứng minh

  bởi Mai Trang 12/07/2018

   Bạn nào biết bài này thì chỉ mình vs nhé, mình k rõ mấy phép đối xứng này

  Đề: Cho hình bình hành ABCD, tâm O. Trên đường chéo AC lấy hai điểm I, J sao cho AI = ỊJ = JC . Chứng minh điểm I, J đối xứng với nhau qua tâm O

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • .......XxX Gamers

  Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là điểm đối xứng với điểm D qua A, gọi F là điểm đối xứng với điểm D qua C. Chứng minh rằng điểm E đối xứng với điểm F qua điểm B.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy