YOMEDIA

Hỏi đáp về Hình bình hành - Hình học 8

Nếu các em có những khó khăn nào về bài Hình học 8 Bài 7 Hình bình hành, các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (145 câu):

 • Nguyễn Bảo Cách đây 2 tháng

  cho hình bình hành abcd trên cạnh ab,cd lần lượt lấy các điểm e, f sao cho ae=cf. trên cạnh bg, da lần lượt lấy các điểm g,h sao cho bg=dh

  c/m egfh là hình bình hành 

  c/m bốn đường thẳng ac, bd, è, gh đồng quy

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nguyễn Đạt ÒwÓ Cách đây 2 tháng

  Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M là trung điểm của cạnh AC, vẽ điểm D đối xứng với điểm B qua M. Chứng minh tứ giác ABCD là hình bình hành.
   

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thành Cách đây 2 tháng

  Cho tam giác ABC cân tại A, trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AC, K là điểm đối xứng của M qua I.

  a, Tứ giác AMCK là hình gì? Vì sao?

  b, Tứ giác AKMB là hình gì? Vì sao?

  c, Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME=MA. Chứng minh rằng ABEC là hình thoi.

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngô Việt Hà Cách đây 4 tháng

  Hình bình hành ABCD có O thuộc đường chéo AC. Từ O kẻ OE vuông góc với AB, OF vuông góc với AD. CMR: OE.AD=OF.AB

  Hôm nay em thi học kì câu cuối cùng nó như thế này mọi người ạ. Đề nó cho khó hiểu cực

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Văn Thanh Cách đây 5 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Giang Cách đây 6 tháng
  Cho hình bình hành ABCD có 2 đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Trên AB và CD lấy 2 đoạn AE = CF, trên AD và BC lấy 2 đoạn AG = CH. Chứng minh rằng: a, Tứ giác AHCG là hình bình hành b, Tứ giác EHFG là hình bình hành c, AC, BD, GH , EF đồng quy

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • trâm anh Cách đây 7 tháng
  Cho hình bình hành ABCD.Gọi KI lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD gọi M và N lần lượt là giao điểm của AI và CK với BD chứng minh a) tam giác ADM=tam giác CBN b) góc MAC = góc NCA , IM//CN c) DM=MN=NB

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng Trang Cách đây 7 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thủy Nguyễn Thị Cách đây 7 tháng
  Cho hình bình hành ABCD có góc A =120° .các góc còn lại có giá trị bao nhiêu?

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nấm Lùn Cute Cách đây 7 tháng

  Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của cạnh AB, F là trung điểm của cạnh
  CD. Chứng minh rằng hai đoạn thẳng DE và BF chia đường chéo AC thành ba đoạn bằng
  nhau.
  HD: Gọi M, N lần lượt là giao điểm của DE và BF với AC. Chứng minh: AM = MN = NC.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trang Nguyễn Thùy Cách đây 7 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Do Uan Cách đây 8 tháng
  Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình gì?

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đức Vlog Cách đây 8 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ayame Rachel Maya Cách đây 8 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Tím Cách đây 10 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Nhi Cách đây 10 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhóc Lù Cách đây 10 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Pham Cách đây 10 tháng
  Cho hình bình hanh ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm cắc cạnh AB, BC, CD, DA. Chung minh tứ giác MNPQ là hình bình hành.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Duẫn Cách đây 10 tháng
  Cho tam giác ABC cân tại A. AM là đường trung tuyến,I là đường trung điểm của AC, K đối xứng với M qua I .a)Chứng minh rằng tứ giác AMCK là hình chữ nhật .b)chứng minh rằng tứ giác ABMK là hình bình hành. c)Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AMCK là hình vuông

  01/01/1970 |    6 Trả lời

  Theo dõi (1)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trang Nguyễn Thùy Cách đây 11 tháng
  Làm hộ mk với, sắp thi rồi , giúp mk đi(Làm hộ lun giả thiết kết luân và vẽ hinh hộ nha, cảm ơn nhìu)

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Pham Cách đây 11 tháng
  Cho tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB E là điểm đối xứng với M qua D. Chung minh tứ giác AEMC là hình bình hành.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Pham Cách đây 11 tháng
  Cho tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB E là điểm đối xứng với M qua D. Chung minh tứ giác AEMC là hình bình hành.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bùi Tấn Cách đây 11 tháng
  1 hình
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hương Cách đây 11 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Bình Cách đây 11 tháng
  Cho tứ giác ABCD là hình bình hành biết A trừ B = 80 tính số đo các góc

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)