AMBIENT

Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 3 Hình thang cân

Bài tập trắc nghiệm Hình học 8 Bài 3 về Hình thang cân online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một cạnh bên bằng nhau
  • B. Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau
  • C. Hình thang cân là hình thang có hai cạnh bên bằng nhau
  • D. Hình thang cân là hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau
  • A. Trong hình thang cân hai cạnh bên bằng nhau
  • B. Trong hình thang cân hai đường chéo bằng nhau
  • C. Trong hình thang cân hai đường chéo vuông góc với nhau
  • D. Trong hình thang cân hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau
  • A. \(\angle B = {60^0}\)
  • B. \(\angle B = {110^0}\)
  • C. \(\angle B = {120^0}\)
  • D. \(\angle B = {80^0}\)
  • A. AD = AB= 4cm
  • B. \(\angle C = \angle B = {120^0}\)
  • C. AC = BD = 4cm
  • D. \(\angle C = \angle D = {60^0}\)
  • A.  Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông
  • B. Tứ giác có một góc vuông là hình thang vuông
  • C. Hình thang có hai đường chéo vuông góc nhau là hình thang vuông
  • D. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc nhau là hình thang vuông
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF