Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 3 Hình thang cân

Bài tập trắc nghiệm Hình học 8 Bài 3 về Hình thang cân online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một cạnh bên bằng nhau
  • B. Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau
  • C. Hình thang cân là hình thang có hai cạnh bên bằng nhau
  • D. Hình thang cân là hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau
  • A. Trong hình thang cân hai cạnh bên bằng nhau
  • B. Trong hình thang cân hai đường chéo bằng nhau
  • C. Trong hình thang cân hai đường chéo vuông góc với nhau
  • D. Trong hình thang cân hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau
  • A. \(\angle B = {60^0}\)
  • B. \(\angle B = {110^0}\)
  • C. \(\angle B = {120^0}\)
  • D. \(\angle B = {80^0}\)
  • A. AD = AB= 4cm
  • B. \(\angle C = \angle B = {120^0}\)
  • C. AC = BD = 4cm
  • D. \(\angle C = \angle D = {60^0}\)
  • A.  Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông
  • B. Tứ giác có một góc vuông là hình thang vuông
  • C. Hình thang có hai đường chéo vuông góc nhau là hình thang vuông
  • D. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc nhau là hình thang vuông