ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 2 Hình thang

Bài tập trắc nghiệm Hình học 8 Bài 2 về Hình thang online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Hình thang là tứ giác có các cạnh đối song song
  • B.  Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau
  • C.  Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song
  • D. Hình thang là tứ giác có các cạnh đối bằng nhau
  • A. \({75^0};\,\,{105^0}\)
  • B. \(\,{60^0};\,{100^0}\,\)
  • C. \({115^0}\,;\,{65^0}\)
  • D. \(\,{75^0};\,\,{115^0}\)
   
   
  • A. Trong một hình thang, hai góc kề một cạnh bên thì phụ nhau
  • B. Trong một hình thang, hai góc kề một cạnh bên thì bù nhau
  • C. Trong một hình thang, hai góc kề một đáy thì bù nhau
  • D. Trong một hình thang, hai góc kề một đáy thì phụ nhau
  • A. Tứ giác có một góc vuông là hình thang vuông
  • B. Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông
  • C. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc là hình thang vuông
  • D. Hình thang có hai đường chéo vuông góc là hình thang vuông
  • A. \(\angle C = {100^0};\angle D = {120^0}\)
  • B. \(\angle C = {110^0};\angle D = {120^0}\)
  • C. \(\angle C = {120^0};\angle D = {110^0}\)
  • D. \(\angle C = {120^0};\angle D = {100^0}\)
 

 

YOMEDIA
1=>1